Tag: các giai đoạn phát triển của ung thư thận

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA UNG THƯ THẬN 

các giai đoạn của ung thư thận

Để có hướng điều trị tốt nhất, chúng ta cần biết được giai đoạn của bệnh (phạm vi bệnh). Giai đoạn bệnh được dựa trên kích thước của một khối u, ung thư đã lan tràn chưa, nếu…

Read More »